SÅ HÄR RÄKNAS RESULTATEN FRAM

Samtliga priser i Empati Grand Prix (förutom hederpriset Årets empatipris) baseras på ett indextal som grundar sig på resultaten från Kundempati Index undersökningar.

Kundempati Index är en återkommande kvantitativ undersökning där ett stort antal företag i olika kategorier mäts. Konceptet Kundempati Index och den unika metodiken är utvecklad av Index House och datainsamlingen bedrivs i samarbete med PFM Research.

Kundempati Index mäter genom en egen metod den upplevda kundempatin för åtta huvudområden på en femgradig namngiven skala från ”mycket empatiska” till ”inte alls empatiska”.

Svar samlas in från totalt 1 000 respondenter per kategori genom e-post genom slumpvis urval via PFM Research’s konsumentpanel Åsiktsgruppen med 70 000 telefonrekryterade medlemmar. De som svarar handlar hos eller har en relation med de företag som de ger omdömen om i den aktuella kategorin. 

Indexet som används i Empati Grand Prix grundar sig på frågan: Hur empatiskt (dvs förstående och medkännande) upplever du följande företag sammantaget som kund?

Indextalet beräknas på andelen kunder som svarat ”mycket empatiskt” och ”empatiskt” – minus andelen ”mindre empatiskt” och ”inte alls empatiskt”.

Resultatlistan i Empati Grand Prix tas fram genom att samtliga företag, som i undersökningen har över 100 svar, rangordnas baserat på sitt indextal.